16. 6. 2019  3:23 Blanka
Akademický informační systém

Projekty


Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel

Garant: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt predkladá návrh na predikciu tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov - tailored blanks, rozdielnych hrúbok a vlastností, využitím numerickej simulácie a následnej experimentálnej verifikácie. Úlohou projektu bude sledovať spôsoby porušovania prístrihov a vplyv umiestnenia zvarového spoja na prístrihu na jeho tvárniteľnosť. Cieľom bude predpovedať vznik možných defektov, rozdelenie hrúbky, atď. v procese ťahania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:1/0060/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:20
Počet oficiálních pracovníků projektu:20

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Mariana Balážová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslava Košťálováspoluriešiteľ
Ing. Peter Kováčspoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ľudmila Kršiaková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Ormisspoluriešiteľ
Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dana Špilová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Anton Ulík, CSc.spoluriešiteľ