21. 10. 2019  2:27 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Numerická simulácia a experimentálna verifikácia tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov pre automobilový priemysel

Garant: doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt predkladá návrh na predikciu tvárniteľnosti laserovo zváraných prístrihov - tailored blanks, rozdielnych hrúbok a vlastností, využitím numerickej simulácie a následnej experimentálnej verifikácie. Úlohou projektu bude sledovať spôsoby porušovania prístrihov a vplyv umiestnenia zvarového spoja na prístrihu na jeho tvárniteľnosť. Cieľom bude predpovedať vznik možných defektov, rozdelenie hrúbky, atď. v procese ťahania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikácia projektu:1/0060/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:20
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:20

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
doc. Ing. Jozef Bílik, PhD.zodpovedný riešiteľ
Bc. Alena Michálikováadministratíva
Ing. Mariana Balážová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jozef Bárta, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Mária Dománková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Mária Kapustová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Miroslava Košťálováspoluriešiteľ
Ing. Peter Kováčspoluriešiteľ
doc. Dr. Ing. Pavel Kovačócyspoluriešiteľ
Ing. Ľudmila Kršiaková, PhD.spoluriešiteľ
prof. Ing. Milan Marônek, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Svätopluk Mečiar, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Andrej Ormisspoluriešiteľ
doc. Ing. Martin Ridzoň, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Róbert Sobota, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dana Špilová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.spoluriešiteľ
prof. Ing. Viktor Tittel, CSc.spoluriešiteľ
doc. Ing. Anton Ulík, CSc.spoluriešiteľ