18. 8. 2019  4:52 Elena, Helena
Akademický informačný systém

Projekty


Kvantové Monte Carlo: Ultrapresné simulácie kondezovaných systémov

Garant: doc. Ing. Peter Dieška, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt sa zameria na ultrapresné simulácie kondenzovaných sysytémov realistickej veľokosti použitím stochastických metód kvantového Monte-Carla pre fermióny. Použijú a vyvinú sa neštandardné nové techniky korelovaného vzorkovania pre výpočet síl pôsobiacich na ióny.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra fyziky (FEI)
Identifikácia projektu:APVV-0091-07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 09. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:3
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0