20. 9. 2019  11:36 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Projekty


Farma virtuálnych a terminálových serverov

Garant: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Realizácia virtuálnych a terminálových serverov by znamenala zlepšenie možností na prípravu študentov FIIT STU najmä v oblasti projektovej práce, ktorá je kľúčová pre odborníkov v oblasti informatiky. Takéto riešenie by tiež znamenalo výrazné zníženie počtu fyzických počítačov potrebných na riešenie študentských projektov a samozrejme aj zjednodušenie správy a údržby tejto výpočtovej techniky.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:5d-FIIT/2007-2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2007
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0