16. 10. 2019  11:55 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Paralelný počítačový systém typu Grid

Garant: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Paralelný počítačový systém typu Grid".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.UPAI FIIT+421 (2) 21 022 4144.14
Ing. Adrian BagalaUPSS FIIT [ukončené]+421 (2) 60 291 209D-118
Ing. Dušan Bernát, PhD.CVKS FIIT, UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5285.28
prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5395.39
Ing. Boris DadoUPSS FIIT [ukončené]+421 (2) 21 022 5185.18
Ing. Igor Grellneth, PhD.UPSS FIIT [ukončené]+421 (2) 60 291 667D 112
Ing. Jamal Hasan, PhD.UPSS FIIT [ukončené]+421 (2) 60 291 829D-112
Ing. Ján Hudec, PhD.UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5175.17
Ing. Katarína Jelemenská, PhD.UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5065.06, 5.12
prof. Ing. Milan Kolesár, CSc.UPSS FIIT [ukončené]+421 (2) 60 291 359D-121
Ing. Daniela KotmanováFIIT D-AI [ukončené]+421 (2) 60 291 807C-206
doc. Ing. Margaréta Kotočová, PhD.ext FIIT+421 (2) 21 022 5285.28
doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.CVKS FIIT, UPAI FIIT+421 (2) 21 022 5155.15
Ing. Dušan MalinaCVKS FIIT+421 (2) 21 022 2412.41
Ing. Elena TomalováUPSS FIIT [ukončené]+421 (2) 21 022 5185.18

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ