24. 8. 2019  6:28 Bartolomej
Akademický informační systém

Projekty


Paralelný počítačový systém typu Grid

Garant: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Súčasné požiadavky na výkonnosť počítačových systémov v aplikačných oblastiach numericky extenzívnych výpočtov, umelej inteligencii a simulácii sú tak vysoké, že ich nie je možné uspokojiť klasickým jednoprocesorovým systémom so sekvenčným spracovaním. Použitie paralelných princípov spracovania je najefektívnejšia forma spracovania a je rozhodujúcou tendenciou pri zvyšovaní výkonnosti počítačových systémov. V súčasnosti nie je na STU paralelný počítačový systém, ktorý by umožňoval primeranú prípravu odborníkov IT v oblasti tvorby nástrojov a aplikácií paralelných počítačových systémov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikace projektu:5d-FIIT/2007-1
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:0