23. 9. 2019  2:50 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Paralelný počítačový systém typu Grid

Garant: doc. Ing. Ladislav Hudec, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Súčasné požiadavky na výkonnosť počítačových systémov v aplikačných oblastiach numericky extenzívnych výpočtov, umelej inteligencii a simulácii sú tak vysoké, že ich nie je možné uspokojiť klasickým jednoprocesorovým systémom so sekvenčným spracovaním. Použitie paralelných princípov spracovania je najefektívnejšia forma spracovania a je rozhodujúcou tendenciou pri zvyšovaní výkonnosti počítačových systémov. V súčasnosti nie je na STU paralelný počítačový systém, ktorý by umožňoval primeranú prípravu odborníkov IT v oblasti tvorby nástrojov a aplikácií paralelných počítačových systémov.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:5d-FIIT/2007-1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:15
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0