23. 9. 2019  8:52 Zdenka
Akademický informačný systém

Projekty


Projektové štúdio na výučbu tvorby softvéru pre mobilné zariadenia

Garant: prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu sa vybuduje projektové štúdio na výučbu programovania mobilých zariadení, ktoré umožní prácu s mobilnými zariadeniami 10 študentom súčasne. Štúdio plánujeme realizovať tak, že rozšírime súčasné softvérvé štúdio, v ktorom študenti vypracúvajú tímové projekty. Toto umožní efektívne využitie mobilných zariadení až 40 študentami súčasne, najmä vďaka skutočnosti, že vývoj programov pre mobilné zariadenia prebieha v určitej časti na emulátore s využitím štandardnej pracovnej stanice a z časti priamym využitím mobilných zariadení. Štúdio má slúžiť na prípravu odborníkov v oblasti informatiky a informačných technológií s dôrazom na analýzu, projektovanie a konštruovanie softvérových sytémov v rôznych aplikačných oblastiach pre mobilné zariadenia.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav informatiky, informačných systémov a softvérového inžinierstva (FIIT)
Identifikácia projektu:5d-FIIT/2006-1
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 03. 2008
Počet pracovníkov projektu:13
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0