15. 12. 2019  22:46 Ivica
Akademický informačný systém

Projekty


Projektové štúdio pre bakalárske záverečné projekty v oblasti informačných technológií

Garant: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu sa vybuduje počítačová učebňa pre bakalárske projekty s pracovnými stanicami so zodpovedajúcou infraštruktúrou, zálohovacím serverom a firewallom. Súčasťou učebne bude aj dataprojektor pre okamžitú prezentáciu. V prípade potreby bude možné učebňu dočasne rozdeliť na dve oddelené časti prostredníctvom prenostných stien, čo sa využije najmä pri konzultáciách k projektom.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:5d-FIIT/2006-2
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0