21. 10. 2019  19:35 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Centrum globálnych sieťových technológií

Garant: prof. Ing. Pavel Čičák, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Centrum bude schopné zabezpečovať prípravu tak inštruktorov -- pedagógov pre celú SR (doposiaľ sú pripravovaní v zahraničí), ale aj samotných študentov STU v Bratislave (v súčasnosti je do programu priamo zapojených viac ako 350 študentov STU a viac ako 500 študentov v rámci bratislavského regiónu). Je pripravená implementácia CNAP do študijných osnov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia študijných programov Informatika a Počítačové systémy a siete. Projekt je aj jedným z ďalšieho rozvíjania praktických naplnení Memoranda o spolupráci podpísaného medzi MŠ SR a spoločnosťou Cisco Systems s potenciálnou možnosťou zriadenia Academy Training Centre (CATC) pre špecifikovaný región pri uvedenej RCNA). Centrum má ambície stať sa v budúcnosti prezentačným pracoviskom CNAP - e-learningových technológií a osvojovania si nových vzdelávacích metodológií s využitím multimediálnych prvkov nie len pre potreby STU v Bratislave ale aj potreby pedagogických pracovníkov z celej SR. Navyše centrum môže poskytovať vzdelávanie aj v rámci Inštitútu celoživotného vzdelávania a vzdelávania pre neakademickú sféru.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikace projektu:5d-FIIT/2006-3
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 03. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:11
Počet oficiálních pracovníků projektu:0