21. 10. 2019  22:04 Uršuľa
Akademický informační systém

Projekty


Laboratórium pokročilých informačno-komunikačných technológií

Garant: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Výstupom projektu bude návrh a realizácia laboratória pokročilých informačno-komunikačných technológií. Laboratórium bude slúžiť na vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne prípravy odborníkov v oblasti pokročilých informačno-komunikačných technológií a pre realizáciu výskumných projektov v danej oblasti. Najdôležitejším prvkom laboratória je možnosť prepojiť väčšie množstvo predovšetkým bezdrôtovo komunikujúcich zariadení, čím sa vytvorí možnosť vyvíjať a overovať systémy a aplikácie pre pokročilé komunikačné technológie.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikace projektu:5d-FIIT/2006-4
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 02. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníků projektu:9
Počet oficiálních pracovníků projektu:0