Jul 17, 2019   11:14 p.m. Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Academic information system

Projects


Laboratory of the advanced information-communication technologies

Supervisor: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výstupom projektu bude návrh a realizácia laboratória pokročilých informačno-komunikačných technológií. Laboratórium bude slúžiť na vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne prípravy odborníkov v oblasti pokročilých informačno-komunikačných technológií a pre realizáciu výskumných projektov v danej oblasti. Najdôležitejším prvkom laboratória je možnosť prepojiť väčšie množstvo predovšetkým bezdrôtovo komunikujúcich zariadení, čím sa vytvorí možnosť vyvíjať a overovať systémy a aplikácie pre pokročilé komunikačné technológie.
Kind of project:-- Iný domáci -- ()
Department:Institute of Applied Informatics (FIIT)
Project identification:5d-FIIT/2006-4
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 02. 2006
Project close date:31. 12. 2006
Number of workers in the project:9
Number of official workers in the project:0