22. 10. 2020  14:48 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Laboratórium pokročilých informačno-komunikačných technológií

Garant: prof. Ing. Vladimír Vojtek, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Výstupom projektu bude návrh a realizácia laboratória pokročilých informačno-komunikačných technológií. Laboratórium bude slúžiť na vytvorenie podmienok pre zvýšenie úrovne prípravy odborníkov v oblasti pokročilých informačno-komunikačných technológií a pre realizáciu výskumných projektov v danej oblasti. Najdôležitejším prvkom laboratória je možnosť prepojiť väčšie množstvo predovšetkým bezdrôtovo komunikujúcich zariadení, čím sa vytvorí možnosť vyvíjať a overovať systémy a aplikácie pre pokročilé komunikačné technológie.
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:5d-FIIT/2006-4
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 02. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
9
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0