22. 10. 2020  16:35 Sergej
Akademický informačný systém

Projekty


Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT)

Garant: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Základné informácie
   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
V rámci projektu pracovníci CVKS nainštalovali zakúpený hardvér a potrebný softvér, čím sa zabezpečil bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU.
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:
5a-FIIT/2006
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
02. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:
6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0