22. 9. 2019  1:24 Móric
Akademický informačný systém

Projekty


Bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU (Projekt WiFIIT)

Garant: doc. Ing. Tibor Krajčovič, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:V rámci projektu pracovníci CVKS nainštalovali zakúpený hardvér a potrebný softvér, čím sa zabezpečil bezdrôtový prístup do počítačovej siete pre zamestnancov a študentov v priestoroch Fakulty informatiky a informačných technológií STU.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Ústav počítačových systémov a sietí (FIIT)
Identifikácia projektu:5a-FIIT/2006
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:02. 03. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2006
Počet pracovníkov projektu:6
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0