15. 10. 2019  8:35 Terézia
Akademický informačný systém

Projekty


Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.ext FCHPT+421 (2) 59 325 531

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ