18. 11. 2019  15:34 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Úprava oleja pre použitie v dieselovom motore, diagnostika prítomnosti triacylglycerolov v minerálnom motorovom oleji, manipulácia a regenerácia takto špecificky znečisteného opotrebovaného motorového oleja
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:P 7191/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0