25. 9. 2020  2:36 Vladislav
Akademický informačný systém

Projekty


Spôsob diagnostikovania stavu motorového oleja z prevádzky motorov spaľujúcich čistý rastlinný olej a jeho regenerácia

Garant: doc. Ing. Ján Cvengroš, DrSc.


Základné informácie
         


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Úprava oleja pre použitie v dieselovom motore, diagnostika prítomnosti triacylglycerolov v minerálnom motorovom oleji, manipulácia a regenerácia takto špecificky znečisteného opotrebovaného motorového oleja
Druh projektu:
-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Oddelenie fyzikálnej chémie (ÚFCHCHF FCHPT)
Identifikácia projektu:
P 7191/07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
30. 11. 2008
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0