17. 10. 2019  14:38 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Nové architektúry neuročipov a ich využitie pre neuroprotézy

Garant: prof. Ing. Daniela Ďuračková, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Implementácia neurónových sietí na čipe sa už úspešne rieši na pracovisku ako jedinom na Slovensku. Ide o rozvinutie aplikačného spektra na výskum a realizáciu neuroimplantátov a nadviazať na úspešné predchádzajúce návrhy z predošlého obdobia. Nové aplikácie predstavujú zameranie na vývoj neuroprotéz alebo umelého vnútorného ucha
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra mikroelektroniky (FEI)
Identifikácia projektu:1/0693/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0