17. 8. 2019  19:21 Milica
Akademický informační systém

Projekty


Dizajn vnútorného prostredia a jeho vplyv na správanie sa, schopnosť sústrediť sa a kreativitu jeho užívateľov

Garant: prof. Ing. arch. Ivan Petelen, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt prehodnocuje a aktualizuje súčasné zaužívané princípy pri tvorbe prostredia určeného na vzdelávanie detí a dospelých ? a to čo sa týka proporcií, členenia , materiálu, farebnosti stavebného interiéru a mobiliáru, s cieľom dať tomuto rpostrediu ľudský rozmer v maximálnej možnej miere. Jeden z najdôležitejších cieľov projektu je preskúmanie aktuálnych biologických a spoločenských (kultúrnych) potrieb človeka rôznych vekových kategórií, a s tým úzko spojené správanie sa užívateľov priestoru. Ďalším cieľom je definovanie vplyvu týchto činiteľov na kreativitu, schopnosť sústrediť sa, učiť sa a dosahovať žiadúce pracovné výkony a zároveň eliminovať zdravotné riziká.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra interiéru, výstavníctva a scénografie (UA2 FA)
Identifikace projektu:1/0903/09
Stav projektu:Neschválený
Datum zahájení projektu:01. 01. 2009
Datum ukončení projektu:31. 12. 2011
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0