26. 6. 2019  3:42 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Využitie korelačných vzťahov medzi vlastnosťami pórobetónu v systéme riadenia kvality

Garant: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Kvalita pórobetónu, podobne ako pri iných materiáloch, je charakterizovaná súborom jeho vlastností. Medzi vlastnosťami existujú vzájomné väzby, ktoré možno matematicky vyjadriť vo forme korelačných vzťahov. Cieľom projektu je kvantifikovať tieto vzťahy a následne ich využiť v systéme riadenia kvality pri výrobe pórobetónu. K základným budú patriť vzťahy medzi objemovou hmotnosťou, vlhkosťou, tepelnou vodivosťou, pevnosťou v tlaku a pod. Podkladom pre stanovenie korelačných vzťahov budú laboratórne stanovené vlastnosti pórobetónov s rozdielnou štruktúrou pripravených spoluriešiteľom projektu.
Druh projektu:VTP ()
Pracoviště:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikace projektu:AV 4/0021/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0