19. 6. 2019  1:55 Alfréd
Akademický informačný systém

Projekty


Využitie korelačných vzťahov medzi vlastnosťami pórobetónu v systéme riadenia kvality

Garant: prof. Ing. Stanislav Unčík, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Kvalita pórobetónu, podobne ako pri iných materiáloch, je charakterizovaná súborom jeho vlastností. Medzi vlastnosťami existujú vzájomné väzby, ktoré možno matematicky vyjadriť vo forme korelačných vzťahov. Cieľom projektu je kvantifikovať tieto vzťahy a následne ich využiť v systéme riadenia kvality pri výrobe pórobetónu. K základným budú patriť vzťahy medzi objemovou hmotnosťou, vlhkosťou, tepelnou vodivosťou, pevnosťou v tlaku a pod. Podkladom pre stanovenie korelačných vzťahov budú laboratórne stanovené vlastnosti pórobetónov s rozdielnou štruktúrou pripravených spoluriešiteľom projektu.
Druh projektu:VTP ()
Pracovisko:Katedra materiálového inžinierstva (SvF)
Identifikácia projektu:AV 4/0021/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0