May 25, 2019   8:54 p.m. Urban
Academic information system

Projects


Optimalizácia výskumu komponentov paliet progresívnymi technológiami

Supervisor: doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Project description:Výskum a optimalizácia komponentov paletizačných systémov pre pneumatiky, automobily, komponenty automobilov, valcovaných profilov a ďalšie. Uvádzaná optimalizácia bude využívať zavedenie prvkov a uzlov na paletu cez poloautomatický a automatický proces a využívanie výroby daných komponentov nie klasickými technológiami, ale progresívnymi ako sú plazma, laser a sekanie, ktoré nahrádzajú súčasné klasické technológie. Súčasťou daného výskumu je výskum prípravkov pre jednotlivé komponenty a výskum optimálnej konštrikcie základného rámu podľa druhu nosnosti a záťaže. Uvádzané palety majú svoju dynamickú záťaž a požadovanú životnosť, z čoho bude vychádzať automatizovaný systém výpočtu novej konštrukcie palety a komponentov, ktoré ovplyvňujú nosnosť, stohovanie, dynamickú záťaž, čo priamo súvisí so životnosťou a cenou na náročnom trhu výrobcov paliet.
Kind of project:APVV - Program VMSP ()
Department:Institute of Production Technologies (MTF)
Project identification:VMSP-P-0054-07
Project status:Successfully completed
Project start date :06. 08. 2008
Project close date:31. 10. 2008
Number of workers in the project:3
Number of official workers in the project:3

Official project workers

The following table shows the researcher workers who have been assigned official roles in a project.

OfficerOfficial roles
doc. Ing. Jozef Jasenák, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
Ing. Vladimír Lukáčspoluriešiteľ