20. 11. 2019  18:38 Félix
Akademický informačný systém

Projekty


Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých

Garant: Ing. Anna Michalíková, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Prírodné javy v experimentoch pre malých aj veľkých".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Anna Michalíková, CSc.KEI UIBE MTF+421 906 068 klapka 512ŤL 308
Mária Rešetková, MBAZPZV MTFT02 2.124
Ing. Lenka Blinová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072TL-307a
Ing. Tomáš Boleman, PhD.MTF D-IBE [ukončené]
Ing. Jozef Fiala, PhD.MTF D-IBE [ukončené]+421 906 068 klapka 512TL-308
doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 063Dekanat
doc. Ing. Stanislav Hostin, PhD.ext UIBE MTF+421 906 068 klapka 308ŤL 308
RNDr. Igor Jančuška, PhD.UMAT MTF, ext UIAM MTF733NC 307
Ing. Ivana Kopáčiková, PhD.MTF D-IBE [ukončené]
Ing. Veronika Kupková, PhD.MTF D-IBE [ukončené]
doc. Ing. Richard Kuracina, Ph.D.KBI UIBE MTF+421 906 068 klapka 510ŤL-323
RNDr. Karol Kvetan, CSc.UMAT MTF733NC 307
doc. Ing. Róbert Riedlmajer, PhD.UVPT MTF, ext UMAT MTF, ext UIAM MTF+421 918 646 042NC 218
RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.KEI UIBE MTF+421 908 674 072ŤL 307a
prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.UIBE MTF+421 906 068 klapka 501ŤL 322a
Ing. Zuzana SoldánováMTF D-oMSM [ukončené]+421 906 068 klapka 509ŤL-234
Ing. Alena Tomengová, PhD.KBI UIBE MTF [ukončené]+421 906 068 klapka 234ŤL - 234

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ