28. 9. 2020  4:10 Václav
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum modulovej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov

Garant: prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:
APVV ()
Pracovisko:
Katedra časti strojov (SjF)
Identifikácia projektu:APVV-0100-06
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2007
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0