21. 11. 2019  16:55 Elvíra
Akademický informačný systém

Projekty


Výskum modulovej platformy pre orientovaný segment mobilných pracovných strojov

Garant: prof. Ing. Juraj Bukoveczky, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra časti strojov (SjF)
Identifikácia projektu:APVV-0100-06
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0