21. 10. 2019  5:12 Uršuľa
Akademický informačný systém

Projekty


Prediktívne riadenie mechanických systémov

Garant: prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Prediktívne riadenie mechanických systémov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Boris Rohaľ-Ilkiv, CSc.ÚAMAI SjF, ext FCHPT, ext UIAM MTF+421 (2) 57 296 702205
Ing. Tomáš Volenský, PhD.ÚAMAI SjF, VSVM CVT OUP REK+421 (2) 57 296 716224

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ