24. 9. 2019  10:38 Ľuboš
Akademický informační systém

Projekty


E-laboratórium interaktívnych experimentov ako pokračovanie projektu multimediálnej formy výuky fyziky na univerzitách SR

Garant: RNDr. Soňa Halusková, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt predkladá novátorské riešenie experimentov na diaľku a zahrňuje výskum didaktických problémov e-laboratória a jeho efektivity. Vytvorením databázy experimentov spolu s bilingválnymi návodmi sa zavedie nová forma výučby, dôležitá pre laboratórne cvičenia i pre prezentáciu experimentu počas prednášok. E-laboratórium vytvorí priestor pre nadobúdanie nových e-zručností, zvýšenie efektívnosti a e-gramotnosti.
Druh projektu:KEGA ()
Pracoviště:Katedra fyziky (SjF)
Identifikace projektu:3/4128/06-SJF
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2006
Datum ukončení projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:2
Počet oficiálních pracovníků projektu:0