29. 3. 2020  3:22 Miroslav
Akademický informačný systém

Projekty


Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách

Garant: prof. Ing. Peter Ballo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kombinovaná výučba v nanotechnologických a matriálových vedách".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Peter Ballo, PhD.ÚJFI FEI+421 (2) 60 291 516A206
Nataša UčňováOVV Dek FEI+421 (2) 60 291 345T 139

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ