14. 10. 2019  4:13 Boris
Akademický informačný systém

Projekty


Presnosť obrábania a obrábacích strojov

Garant: doc. Ing. Augustín Görög, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ide o projekt pre oblasť výrobnej metrológie. V prvej etape riešenia budú študované všetky súčasné informácie o teórii presnosti výroby oboma partnermi. Merania na obrobených výrobkoch budú vykonané na Slovensku. Finálne vyhodnotenie bude vykonané u oboch partnerov.
Druh projektu:APVV - Bilaterálna spolupráca ()
Pracovisko:Katedra obrábania a počítačovej podpory technológií (UVTE MTF)
Identifikácia projektu:SK-SRB-00407
Stav projektu:Ukončený neúspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2008
Počet pracovníkov projektu:5
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:5

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
Ing. Monika Bónišová, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Jana Moravčíková, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Augustín Görög, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
prof. Ing. Zdenko Lipa, CSc.spoluriešiteľ