4. 7. 2020  3:14 Prokop
Akademický informační systém

Projekty


Bezdeformačné zváranie halových nosníkov 4 horákmi

Garant: prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.


Základní informace
   Pracovníci
   
   


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:
Predmetom riešenia projektu je výskum technológie bezdeformačného zvárania a návrh funkčného modelu uzlov jednoúčelového zváracieho zariadenia so 4 horákmi na zváranie halových nosníkov. Zariadenie má vysokú tvarovú a rozmerovú adaptabilitu s využitím úplne nového spôsobu oblúkového automatického zvárania metódami MIG/MAG so 4 horákmi súčasne v polohách vodorovno-zvislá a vodorovne nad hlavou z obidvoch strán I nosníka kútovými zvarmi. Nová technológia zvýši produktivitu a kvalitu výroby zváraných
Druh projektu:APVV - Program VMSP ()
Pracoviště:Ústav výrobných technológií (MTF)
Identifikace projektu:
VMSP-P0008-07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:
31. 12. 2008
Počet pracovníků projektu:
5
Počet oficiálních pracovníků projektu:5

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

Pracovník
Oficiální role
Ing. František Kolenič, PhD.
zodpovedný riešiteľ
prof. Ing. Koloman Ulrich, PhD.
spoluriešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva
spoluriešiteľ
spoluriešiteľ