20. 1. 2020  4:56 Dalibor
Akademický informačný systém

Projekty


Návrh a modifikácia pružne-plastických materiálových modelov pre numerickú analýzu materiálov zaťažených cyklicky

Garant: prof. Ing. Roland Jančo, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Katedra technickej mechaniky (SjF)
Identifikácia projektu:1/4106/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0