14. 10. 2019  17:18 Boris
Akademický informační systém

Projekty


Vývoj, návrh a experimentálne overenie kombinovaného systému výroby chladu, tepla a elektrickej energie na báze absorbčného chladiaceho obehu s pracovnými látkami zeolit - voda

Garant: prof. Ing. Václav Havelský, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra tepelnej techniky (SjF)
Identifikace projektu:1/4113/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0