20. 9. 2019  7:34 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informační systém

Projekty


Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov

Garant: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Katedra časti strojov (SjF)
Identifikace projektu:1/4116/07
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0