May 25, 2019   9:48 a.m. Urban
Academic information system

Projects


Analýza veľkostných tried mobilných pracovných strojov z hľadiska určenia segmentu vhodného pre výrobcu a zostavenie katalogu zaťažovacích spektier pre overenie pevnostných vlastností rozhodujúcich stavebných modulov vyrábaných strojov

Supervisor: prof. Ing. Ladislav Gulan, PhD.


Basic information   Workers      


This page shows details on the project. The primary projects are displayed together with a list of sub-projects.

Kind of project:VEGA ()
Department:Katedra časti strojov (FME)
Project identification:1/4116/07
Project status:Successfully completed
Project start date :01. 01. 2007
Project close date:31. 12. 2009
Number of workers in the project:1
Number of official workers in the project:0