7. 4. 2020  0:59 Zoltán
Akademický informačný systém

Projekty


Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív

Garant: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Katedra chemických strojov v zariadení (SjF)
Identifikácia projektu:20-PO6105
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2005
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0