25. 1. 2020  18:01 Gejza
Akademický informačný systém

Projekty


Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív

Garant: prof. Ing. Marián Peciar, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Zhodnotenie odpadných plastov na ekologicky prijateľné komponenty palív".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
prof. Ing. Marián Peciar, PhD.ÚPI SjF+421 (2) 57 296 578403/1

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ