19. 7. 2019  14:11 Dušana
Akademický informačný systém

Projekty


Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Erika KanalováOPVV Dek SvF+421 (2) 59 274 393C1/8
prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.KGDE SvF [ukončené]+421 (2) 59 274 689A-309

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ