5. 7. 2020  10:17 Cyril a Metod, štátny sviatok - Sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda, pamätný deň - Deň zahraničných Slovákov
Akademický informačný systém

Projekty


Historické cintoríny v kontexte kultúrneho dedičsta - ich ochrana a rehabilitácia na príklade cintorína "Zvonový vŕšok" v Banskej Štiavnici

Garant: prof. Ing. Štefan Sokol, PhD.


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Projekt formuluje a overuje metodiku pasportizácie pamiatok cintorínov, ich kultúrno-historických hodnôt, rehabilitácie a využitia ako súčasti aktuálnych programov sociálneho a kultúrneho rozvoja lokalít a regiónov. Týmto pamätihodnostiam sa dosiaľ nevenovala primeraná pozornosť. Na príklade cintorína ?Zvonový vŕšok? v Banskej Štiavnici prispieva k prehĺbeniu poznania, dokumentovania a prezentácie multikultúrnych vzťahov a spolužitia rozdielnych konfesií, ako charakteristického znaku spoločenstva jej obyvateľov. Podáva metodický návod na ich úspešnú rehabilitáciu a zapojenie do kultúrneho života mesta. Postup je možné analogicky aplikovať aj v iných lokalitách.
Druh projektu:
KEGA ()
Pracovisko:
Katedra geodézie (SvF)
Identifikácia projektu:3/6269/08-SvF
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0