24. 10. 2020  3:15 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Inteligentné vnorené systémy (IVS)

Garant: prof. Ing. Štefan Kozák, PhD.


Základné informácie
   
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:
Z obsahového hľadiska je projekt rozdelený na tri nadväzujúce časti: 1. Vývoj metód a prostriedkov inteligentnej syntézy komplexných systémov obsahujúcej spojitú a diskrétmu dynamiku. 2. Vývoj informačných a komunikačných softvérových prostriedkov a systémov zabezpečujúcich inteligentné a real-time komunikačné a riadiace činnosti. 3. Vývoj aplikačných hardwarových a softwarových modulov inteligentných vnorených softvérových systémov pre procesy v doprave, priemysle, zdravotníctve, bankovníctve a službách.
Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Ústav aplikovanej informatiky (FIIT)
Identifikácia projektu:
1/0822/08
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
22
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0