22. 8. 2019  6:54 Tichomír
Akademický informačný systém

Projekty


Hypertextová učebnica: Plasty ? technické materiály.

Garant: prof. Ing. Ernest Gondár, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu: Elektronická učebnica Plasty ? technické materiály je určená pre študentov všetkých troch stupňov vysokoškolského štúdia technických študijných programov zameraných na plasty ako technické materiály . Popisuje a vysvetľuje základné vzťahy a objektívne zákonitosti, ktoré určujú vlastnosti polymérov v rôznych podmienkach ich aplikácie a tiež ich fyzikálno-chemické vlastnosti s ohľadom na chemické zloženie, štruktúru, podmienky prípravy a spracovania. Cieľom je vytvoriť on-line hypertextový systém, ktorý má umožniť aktívnu účasť študentov na prednáškach a interaktívny prístup k informáciám. Učebnica je vhodná pre dištančné vzdelávanie formou e-learningu s využitím voľne dostupných vzdelávacích systémov.
Druh projektu:KEGA ()
Pracovisko:Katedra materiálov a technológií (SjF)
Identifikácia projektu:3/5200/07-SJF
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2009
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0