17. 10. 2019  12:58 Hedviga
Akademický informačný systém

Projekty


Skúmanie špeciálnych skiel a vlákien vhodných pre prípravu aktívnych a pasívnych prvkov použiteľných v IČ oblasti

Garant: prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Ciele programu výskumu sú zamerané na fyzikálnu charakterizáciu špeciálnych skiel pre optické a optoelektronické aplikácie. Jedná sa o sklá transparentné v strednej IČ oblasti a sklá, ktoré môžu byť použité ako okná alebo optické vlákna.
Druh projektu:APVV ()
Pracovisko:Ústav materiálov (MTF)
Identifikácia projektu:SKFR-00106
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2006
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:2

Oficiálni pracovníci projektu

Nasledujúca tabuľka zobrazuje pracovníkov, ktorým boli pridelené oficiálne role na projekte.

PracovníkOficiálne úlohy
prof. RNDr. Ján Kalužný, PhD.zodpovedný riešiteľ
Mária Rešetková, MBAadministratíva