19. 11. 2019  12:14 Alžbeta
Akademický informační systém

Projekty


Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zakúpenie,sprevádzkovanie a testovanie zariadenia na analýzu substrátov a produktov fermentácií a biotransformácií. Pomocou analytických metód sa dá veľmi efektívne zistiť veľmi široké spektrum látok, ktoré ovplyvňujú kvalitu biotechnologických produktov dôležitú pre ich použitie ako prídavkov do potravinárskych, farmaceutických alebo kozmetických prípravkov. Parciálnym cieľom projektu je výskum konverzie komplexnej organickej hmoty (biomasy) na produkty s vyššou pridanou hodnotou. Ide najmä o vypracovanie kontrolovaného procesu mikrobiálnej degradácie prírodných makromolekulárnych materiálov, ktoré vedú k vzniku substrátov pre anaeróbne fermentácie.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracoviště:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikace projektu:07713
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 07. 2007
Datum ukončení projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníků projektu:1
Počet oficiálních pracovníků projektu:0