26. 1. 2020  13:52 Tamara
Akademický informačný systém

Projekty


Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie.

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Popis projektu:Projekt je zameraný na zakúpenie,sprevádzkovanie a testovanie zariadenia na analýzu substrátov a produktov fermentácií a biotransformácií. Pomocou analytických metód sa dá veľmi efektívne zistiť veľmi široké spektrum látok, ktoré ovplyvňujú kvalitu biotechnologických produktov dôležitú pre ich použitie ako prídavkov do potravinárskych, farmaceutických alebo kozmetických prípravkov. Parciálnym cieľom projektu je výskum konverzie komplexnej organickej hmoty (biomasy) na produkty s vyššou pridanou hodnotou. Ide najmä o vypracovanie kontrolovaného procesu mikrobiálnej degradácie prírodných makromolekulárnych materiálov, ktoré vedú k vzniku substrátov pre anaeróbne fermentácie.
Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:07713
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 07. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0