16. 10. 2019  22:07 Vladimíra
Akademický informačný systém

Projekty


Dobudovanie centra excelentného výskumu pre priemyselné biotechnológie

Garant: Dr.h.c. prof. Ing. Ján Šajbidor, DrSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Oddelenie biochemickej technológie (ÚBT FCHPT)
Identifikácia projektu:1/STU
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 06. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0