18. 11. 2019  13:31 Eugen
Akademický informačný systém

Projekty


Softvérová podpora používateľov FCHPT STU

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Softvérová podpora používateľov FCHPT STU".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Ing. Jozef DzivákSCHK FCHPT+421 915 797 336

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ