24. 10. 2020  0:12 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Softvérová podpora používateľov FCHPT STU

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie
   
Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:
351/07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:
01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:31. 12. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0