24. 6. 2019  18:24 Ján
Akademický informačný systém

Projekty


Digitálna knižnica STU

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie   Pracovníci      


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:353/07
Stav projektu:Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:30. 09. 2007
Počet pracovníkov projektu:1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:0