24. 10. 2020  0:46 Kvetoslava
Akademický informačný systém

Projekty


Digitálna knižnica STU

Garant: Ing. Jozef Dzivák


Základné informácie
   
Pracovníci
   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:-- Iný domáci -- ()
Pracovisko:
Slovenská chemická knižnica (FCHPT)
Identifikácia projektu:
353/07
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 03. 2007
Dátum ukončenia projektu:
30. 09. 2007
Počet pracovníkov projektu:
1
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0