22. 7. 2019  20:12 Magdaléna
Akademický informačný systém

Projekty


Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov

Garant: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.


Základné informácie   Pracovníci      


Nasledujúca tabuľka zobrazuje podrobnejšie informácie o pracovníkoch projektu "Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov".


Zoznam všetkých pracovníkov projektu

V nasledujúcej tabuľke je zoznam všetkých pracovníkov pracujúcich na projekte.

PracovníkÚlohaPracoviskoTelefónKancelária
Bc. Alena MichálikováVV OPOM MTF [ukončené]+421 918 646 011T-13
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.ext UVSM MTF
Ing. Eva Babalová, PhD.UIAM MTF [vyňatie]+421 906 068 430T02 3.117
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.UIAM MTF, ext UMAT MTF+421 906 068 439T02 3.118
Dipl.-Ing. (FH) Steven Dühring, PhD.MTF D-STM [ukončené]
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.UMAT MTF744NC 343
Ing. Helena Kraváriková, PhD.UIAM MTF+421 906 068 441T02 3.120
Ing. Eva Labašová, PhD.UIAM MTF+421 906 068 446T02 3.119
doc. Ing. František Lacko, CSc.KTZS UVSM MTF [ukončené]+421 906 068 kl. 612R - II - 6
Ing. Milan Lašček, PhD.MTF D-oMSM [ukončené]R - II - 3
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.UMAT MTF735NC 319
Ing. Dušan NečasMTF D-STM [ukončené]R - II - 10c
Ing. Ján Španielka, PhD.MTF D-STM [ukončené]+421 906 068 kl. 622R - II - 10c
Ing. Martin Tršo, PhD.MTF D-STM [ukončené]T 104 a
Ing. Igor VražičMTF D-oMSM [ukončené]

Legenda
Úloha:administratívametodický riešiteľriešiteľpomocníkpozorovateľ