26. 6. 2019  8:37 Adriána
Akademický informační systém

Projekty


Kvantifikovanie chladiacich vlastností ochladzovacích prostredí v oblasti tepelného spracovania s podporou počítačového modelovania dominantne termálnych technologických procesov

Garant: doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.


Základní informace   Pracovníci      


Na této stránce máte zobrazeny podrobné informace o projektu. U hlavních projektů se zobrazuje navíc seznam podprojektů.

Popis projektu:Projekt je orientovaný na skúmanie prenosových javov pri ochladzovaní súčiastok vo vybraných chladiacich prostrediach, ktoré sú používané v praxi. Cieľom je kvantifikovanie účinkov ochladzovacích prostredí na zvislých, horizontálnych a šikmých povrchoch súčiastok. Experimentálnym meraním časového priebehu teploty vo vybramom mieste a použitím numerickej simulácie v aplikačnom softvéri je možné predikovať funkčnú závislosť kombinovaného koeficienta prenosu tepla od teploty povrchu, okamžité hustoty tepelného toku z ochladzovaného povrchu a rýchlosti ochladzovania.
Druh projektu:VEGA ()
Pracoviště:Ústav výrobných systémov a aplikovanej mechaniky (MTF)
Identifikace projektu:1/0721/08
Stav projektu:Ukončený úspěšně
Datum zahájení projektu:01. 01. 2008
Datum ukončení projektu:31. 12. 2010
Počet pracovníků projektu:15
Počet oficiálních pracovníků projektu:15

Oficiální pracovníci projektu

Následující tabulka zobrazuje pracovníky, kterým byly přiděleny oficiální role na projektu.

PracovníkOficiální role
Bc. Alena Michálikováadministratíva
doc. Ing. Bohumil Taraba, CSc.zodpovedný riešiteľ
Ing. Eva Babalová, PhD.spoluriešiteľ
doc. RNDr. Mária Behúlová, CSc.spoluriešiteľ
Dipl.-Ing. (FH) Steven Dühring, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Marián Hazlinger, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Helena Kraváriková, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Eva Labašová, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. František Lacko, CSc.spoluriešiteľ
Ing. Milan Lašček, PhD.spoluriešiteľ
doc. Ing. Roman Moravčík, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Dušan Nečasspoluriešiteľ
Ing. Ján Španielka, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Martin Tršo, PhD.spoluriešiteľ
Ing. Igor Vražičspoluriešiteľ