6. 7. 2020  10:13 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Projekty


Analytické a termodynamické štúdium separácie opticky aktívnych látok metódou HPLC v on-line spojení s DAD, NMR a polarimetrickou detekciou. Príprava nových selektívnych sorbentov použiteľných pri príprave vzorky.

Garant: prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.


Základné informácie
   Pracovníci   
   


Na tejto stránke máte zobrazené podrobné informácie o projekte. Pri hlavných projektoch sa zobrazuje navyše zoznam podprojektov.

Druh projektu:VEGA ()
Pracovisko:Oddelenie analytickej chémie (ÚACH FCHPT)
Identifikácia projektu:
1/0058/08
Stav projektu:
Ukončený úspešne
Dátum začatia projektu:01. 01. 2008
Dátum ukončenia projektu:
31. 12. 2010
Počet pracovníkov projektu:
2
Počet oficiálnych pracovníkov projektu:
0